Integration och modulsystem

Integrationssystem Harmony IQ

Integrationssystem Harmony IQ är ett öppet integrerat system där man har möjlighet att integrera alla signaler från de kamerasystem som förekommer inom sjukvården. Med pekskärm i sterilt fält kan sterilklädd personal styra alla funktioner i systemet.
Harmony IQ styrsystem är litet och lätt och kan placeras i eller utanför operationssalen. Systemet är IP baserat och alla förekommande signaler överförs via fiber.
All extern utrustning kan kopplas in i systemet och styras från pekskärmen. Konceptet är uppbyggt med en och samma anslutning en s.k plugg in kontakt. På detta vis undviker man att behöva använda flera olika signalkablar som DVI, S-video m.fl.
Med multi Image kan man dela upp och visa flera signaler samtidigt på monitorn vilket ingår i konceptet.
26´monitorer med HD kvalitet monteras på arm och  55´monitor med HD kvalitet kan monteras infälld i vägg. Monitorerna kan presentera de idag förekommande bildsignaler som finns inom sjukvården. Monitorarmarna kan monteras upphängda i samma takfäste som operationslampor. Monitorerna har möjlighet att ha anpassade inställning efter vilken kamera som används för att erhålla så bra färgåtergivning/bild som går.
Rumskamera och högtalare finns monterad infällda i taket.  Styrning av kamera och högtalare sker via pekskärm. Trådlös mikrofon alternativt monterad mikrofon i taket finns.
Med STERIS KTM funktion kan man styra upp till tre datorer som t.ex. har pacs, patient datajournalsystem mm från pekskärm i sterilt fält. Koppling av bilder mellan Harmony IQ och pacs, patientdatajournal m.fl. sker med hjälp av DICOM och HL7.
Koppling till konferensrum finns och möjlighet att koppla upp sig mellan operationssalarna, konferensrum och operationssalar eller via streaming och via videokonferens ut i världen med dubbelriktad kommunikation både ljud och bildmässigt. Via streaming kan man internt inom sjukhuset koppla upp sig mot andra enhet för konsultation.
VU-capture med perspective är grunden för all dokumentation. Inspelning sker via pekskärm och vid avslutad inspelning skickas bilder för möjlig redigering alternativt direkt till lagringsplats i ert serversystem. All aktivitet i dokumentationssystem loggas för att kunna ha en hög säkerhet och spårbarhet. Dokumentationssystemet stödjer DICOM, HL7 och HIPAA.

Läs mer här:

 

ORigami

Vårt koncept ORigami erbjuder lösningar vid nybyggnation/ombyggnation där vi erbjuder totallösningar med modulväggar, dörrar, tak, ventilation mm.

Väggar kan installeras i olika material som rostfritt eller glas (Kunden väljer själv vilka färger alternativt motiv man vill ha). Uttagslister och väggmonterade monitorer kan installeras infällda i modulväggen för att erhålla rum som kräver höga hygienkrav.

Sidohängda traditionella dörrar eller skjutdörrar av olika material är möjligt. Glasdörrar med möjlighet att växla mellan klart glas och frostat glas möjliggör att vissa utrymmen kan få in mer ljus, vilket gör att det från korridoren går att se in i operationssalen då den inte används och att ljuset i korridoren ges från operationssalen. Skjutdörrarna går att ställa i olika öppningslägen.

Tak finns i olika utföranden. Det ges möjlighet att ha motiv i taken ovanför patientens huvud för att ge patienten en lugnande effekt. Motiv efter eget önskemål. Eventuella högtalare och takmonterade kameror är infällda i innertaket.

Ergonomisk ljus/takbelysning

I konceptet ORigami kan man installera takbelysning med RGB ljus. Med denna teknik finns möjlighet att belysa operationssalen antingen med rött, grönt eller blått ljus. Belysningen kan styras från väggmonterad display eller från integrerade pekskärmar.

ORigami planeras i projekt mellan Diaspec, leverantörer och sjukhuset så tidigt det är möjligt.

I konceptet erbjuder vi 3D ritningar och 3D program där parametrar som flöde och hur man kan förflytta sig i tänkta miljöer då byggnationen är klar läggs in.

Kontakta oss

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor och funderingar via telefon eller e-post. Du kan också skicka ett meddelande direkt från den här sidan genom att använda formuläret nedan.

Telefon: 08-590 921 85
E-post: info@diaspec.se

Kontaktformulär